KULTURA

Kultura; inovatif, etkin ve yenilikçi iş modelleri, ürün- hizmet ilişkisine yönelik entegratörlük ve işbirlikleriyle, disiplinler arası, konusunda uzman bir ekiple kültürel miras ve teknoloji kavramları etrafında projeler geliştirmektedir.

Her iki kavram doğrultusunda yaptığı çalışmaları ülkemizin en önemli sosyal sorumluluk projeleri olarak görmüştür. Türkiye’nin kültürel mirası ve teknolojik donanımlarının hak ettiği değeri ve ilgiyi görmesi yönünde bir bakış açısıyla ilerlemektedir. Ülkemizde şimdiye kadar yapılmış çok kıymetli çalışmaları devam ettirmeyi ve bu kavramları çağdaş, erişilebilir, şeffaf ve sosyal bir ekosistem içerisinde devlet kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve uluslararası paydaşlar ile dünyada emsal teşkil edecek şekilde gerçekleştirmeyi hedeflemektedir.

Kultura, teknoloji ve dijitalin gücünden faydalanarak, sunduğu katma değeri yüksek hizmet ve ürünler ile uzun soluklu ilişkiler geliştiren, tüm paydaşlarının sürdürülebilirliğini gözeten, dinamik bir ekosistem oluşturan vizyonla hareket etmektedir.

Çözüm Ortaklarımız

AdvenIDeAdvenIDe
ArquebusArquebus
EkartEkart
IN GroupeIN Groupe
İNEXTOİNEXTO
IFXIFX
IQ StructuresIQ Structures
KINEGRAMKINEGRAM
LinxensLinxens
Mapi KartMapi Kart
NXPNXP
Paragon IDParagon ID
PlastkartPlastkart
ProlineProline
SABICSABIC
SPSSPS
SURYSSURYS
T KartT Kart
ThalesThales
TÜBİTAKTÜBİTAK
VeridosVeridos